Start
Gängning
Splines
Rörformning
Fräsmaskiner
Ändbearbetning
Plåtbearbetning
Verktyg
Begagnat
Företaget
Kontakta Oss

 

 

 

Företaget, som har säte i Köping, registrerades på PRV 1971

Den egentliga starten skedde hösten 1973 i Kungsör. Efter några år flyttades verksamheten av praktiska skäl till Köping. Huvudverksamheten, som låg i dotterbolaget Toolman Maskin AB, förlades 1995 till Eskilstuna. Vid årsskiftet 1999/2000 såldes dotterbolagets verksamhet (maskiner för skärande bearbetning, plåtbearbetning, rörbockning) till Maskinfirman Verkstadsservice i Helsingborg.

Verksamheten i TOOLMAN AB har sedan starten i huvudsak varit försäljning av maskiner och därtill hörande verktyg för kallformning av stång- och rör material samt förmedling av maskiner, värderingar av verkstadsutrustningar, maskinrenoveringar i samarbete med spec.företag. De flesta agenturer har företaget haft sedan början 80-talet, men det finns en som är sedan mitten av 70-talet, nämligen Heinr.Georg GmbH Maschinenfabrik- Kreuztal, som tillverkar plåtliner bl a för transformatorplåt.(för t ex ABB, Ludvika.) En mycket speciell utrustning levererades 1980 till Forsmarks kärnkraftverk. Det var en Georg KMBB Revisionsanlage, dvs en flexibel maskinutrustning för svarvning, slipning, balansering, omskovling av turbinrotorer och generatorer med vikter på 200 ton. Tack vare denna utrustning blir driftsstoppen kortare eftersom man inte behöver transportera de tunga och dyra delarna till verkstäder på andra orter (ibland i andra länder)

Den allra första agenturen som TOOLMAN AB fick 1974 var för Wanderer Werke AG, München, som tillverkade fräsmaskiner och senare också Grobs gängrullmaskiner.

Wanderer Werke AG upphörde 1980. TOOLMAN AB representerade sedan Reckermann Fräsmaschinen AG, Solingen till början 90-talet då även det företaget gick omkull.

Sedan början 80-talet har TOOLMAN AB representerat den tyska firman Rollwalztechnik GmbH och den amerikanska Kinefac Corp., som båda tillverkar maskiner för valsning(rullning) av gängor, serration, splines mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 Webmaster Exhiban AB